Компанія Unigran — впевнено дивимося в майбутнє!

kompaniia unigran vpevneno dyvymosia v maibutnie 2

За даними Державної служби статистики України, на кінець 1 кварталу 2019 р. обсяги капітального будівництва України, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 р., виросли на 23,4 %, індекс будівельного виробництва склав 124,3 %, виконано будівельних робіт на 26,5 млрд грн. Така оптимістична статистика вселяє впевненість в подальшій перспективі зростання будівельної галузі України, що дозволить планувати виробничі програми, які з високим ступенем ймовірності дадуть можливість будівельним компаніям розраховувати на гарні економічні показники.

Плануючи стратегію розвитку і модернізації на 2019 р., керівництво компанії ТОВ Unigran, спираючись на власний багаторічний досвід лідерства серед національних виробників гранітного щебеню, взяло до уваги необхідність врахувати ряд проблемних галузевих питань, які гостро постали за останні роки. Перш за все, це подолання кризи інфраструктури, вирішення логістичних завдань вантажних перевезень. В результаті зносу рухомого складу залізниць України сталося різке скорочення обсягів поставок сировини, що традиційно перевозиться залізничним транспортом, істотно погіршився стан дорожнього покриття автодоріг загального користування і, як наслідок, відбулося значне подорожчання сировини, що поставляється споживачам. Не тішить будівельників України підвищення цін на енергоресурси і паливо, в окрему проблематику переросли питання кадрового забезпечення підприємств галузі.

Приймаючи виклики часу, в поточному році компанія ТОВ Unigran поповнила свій інвестиційний портфель новими проєктами, спрямованими на посилення власних логістичних можливостей, впровадження автоматизованої системи контролю обліку споживання та економії енергоресурсів, а також на посилення кадрового потенціалу підприємств.

Особливо слід відзначити той факт, що Unigran має багаторічний позитивний досвід співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і IFC — бездоганними лідерами фінансової сфери. За роки співпраці фінансові партнери дали гідну оцінку сформованій корпоративній філософії компанії, оцінивши нашу чесність, відкритість, професіоналізм, цілеспрямованість, спрямовані на розвиток і творення. З такими партнерами у нас є всі підстави сміливо дивитися в майбутнє, реалізовуючи найамбітніші плани.

На даному етапі співпраці інвестиційною програмою модернізації ТОВ Unigran, підтриманою ЄБРР, передбачені заходи щодо посилення власних логістичних можливостей. Буде проведено оновлення парку залізничних вагонів і спеціалізованих вантажних автомобілів, обладнаних системами GPS-стеження. Також в планах передбачено реалізувати програму енергомодернізації. На трьох кар'єрах ТОВ Unigran буде створена система автоматизованого енергоменеджменту, що дозволить скоротити щорічні викиди діоксиду вуглецю на 8,1 тис. тонн до 2020 року.

На всі ці нововведення будуть спрямовані інвестиції в розмірі 12 млн євро, з яких 8,7 млн євро було виділено ЄБРР, для аналізу енергетичних показників і визначення можливостей підвищення енерго- та ресурсної ефективності групи компаній «Юнігран», кредитні кошти будуть доповнені грантом за програмою FINTECC .

Для виявлення потенційних можливостей підвищення енергоефективності компанії, за завданням ЄБРР в 2019 році було проведено енергетичний аудит наших підприємств і розроблено «Програму енергетичної модернізації на період 2020—2021 рр.». Діючи в дусі часу, розуміючи свою відповідальність за збереження навколишньої екосистеми, прагнучи підвищити енергоефективність, банк і компанія виявили взаємну зацікавленість у визначенні подальшого низьковуглецевого, енергоефективного вектора розвитку підприємств.

Основними завданнями проведеного енергетичного аудиту було виявлення ефективності використання енергетичних ресурсів та визначення основних напрямів енергетичної модернізації підприємств компанії. Подальше впровадження фінансово обґрунтованих рекомендацій, спрямованих на підвищення енергоефективності та комплексу рекомендованих технологічних заходів, дозволить нам скоротити споживання електроенергії більш ніж на 30 %. Такі чудові показники економії заплановано досягти за рахунок впровадження новітніх енергозберігаючих технологій і сучасного енергетичного моніторингу. Енергомоніторинг - процедура щоденної реєстрації і контролю обсягів витрат електроенергії, що витрачається на технологічні цілі і забезпечення господарських потреб. Порівнюючи щоденне виміряне споживання електроенергії з розрахунковим цільовим, автоматизована система контролю і обліку енергоресурсів (АСКОЕ) забезпечує оптимальну експлуатацію технологічного обладнання і роботу кар'єра в цілому. Cпираючись на експертну грошову оцінку та відому світову практику, можна припустити, що очікуване зниження експлуатаційних витрат кар'єрів складе 5 %. Автоматизований облік енергоспоживання і побудова енергетичних балансів кар'єрів дозволить зробити керованими непродуктивні втрати електроенергії, створить стимули до енергозбереження.

Частина фінансових ресурсів будуть спрямовані на підвищення кваліфікації персоналу з метою підвищення персонального рівня компетенцій співробітників, створення творчої атмосфери на виробництві, можливості кар'єрного зростання, як результат, зниження плинності кадрів і поширення філософії відкритості компанії на весь персонал компанії ТОВ Unigran.

В рамках проєкту «Програма енергетичної модернізації на період 2020—2021 рр.» передбачені кошти на створення «Школи перепідготовки водіїв спеціалізованих вантажних автомобілів». Мета проєкту — виховання раціональних навичок водіння важких вантажних автомобілів, впровадження практики підвищення ефективності експлуатації транспортних засобів, зниження витрат дизельного палива. Заплановано навчання інструкторів на підприємствах-виробниках великовантажної автотехніки, створення фонду грошового заохочення для інструкторів та водіїв транспортних засобів, впровадження показників ефективності використання палива (KPI) до складу основних показників роботи водіїв, проведення виплат і грошового заохочення для водіїв за фактичною економією палива.

За розрахунками енергоаудиту, від впровадження вищезазначених заходів на всіх підприємствах компанії ТОВ Unigran економія дизельного палива очікується на рівні 3-5 % від річного споживання.

Поряд з основними масштабними новаціями, передбаченими в рамках реалізованого спільно з ЄБРР інвестиційного проєкту модернізації, слід зазначити додатково відпрацьовані 2 варіанти переходу на поновлювані джерела енергопостачання:

  1. Будівництво біопаливної ТЕЦ, що використовує в якості джерела енергії паливні польоти.

  2. Будівництво наземної сонячної електростанції, що дозволить більш раціонально використовувати земельні ділянки (оренда), непридатні для іншої господарської діяльності, провести ефективну рекреацію земель, що вийшли з господарського обороту.

Таким чином, даний проєкт дозволить компанії підвищити не тільки свою енергоефективність, поліпшити екологічні нормативи, але, що найважливіше, створити стабільний робочий колектив цілеспрямованих професіоналів, які впевнено йдуть у майбутнє.

Платформа успішної реалізації наших сміливих планів, вироблений роками корпоративний стиль компанії ТОВ Unigran, спрямований на ефективність і лідерство, внутрішній настрій колективу на творення, оптимізм, віра у власні сили і багаторічний виробничий досвід у комплексі з активним залученням кредитних ресурсів міжнародних фінансових інститутів Європи.